Akadálymentesített információk tiszaújváros

Regisztráció:

A könyvtárba ingyenesen regisztrálhat minden természetes és jogi személy, aki a használat szabályait elfogadja. A regisztráció a könyvtárhasználó adatainak (név, születési idő) személyesen történő nyilvántartásba vétele. A regisztrációval rendelkező használók a könyvtár ingyenes alapszolgáltatásait vehetik igénybe 1 év időtartamban.

Regisztrációval, ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

 • Könyvtárlátogatás
 • Tájékoztatás a könyvtár szolgáltatásairól és gyűjteményéről, valamint más könyvtárak elérhető szolgáltatásairól való információnyújtás
 • Számítógépes katalógus használata
 • A könyvtár nyilvános tereiben elhelyezett gyűjtemény helyben használata (nyomtatott-, hangzó-, digitális és audiovizuális dokumentumok)
 • Csoportos könyvtárbemutató és könyvtári foglalkozások, klubok
 • Elektronikus szolgáltatások (Hírlevél, WIFI használat) DJP mentorálás: segítségnyújtás közhasznú információk elérésében (e-ügyintézés, e-pályázatok)

A regisztrációhoz kötött szolgáltatások igénybevételéhez a könyvtárhasználó Regisztrálási nyilatkozatot tölt ki, amely a nevét és a születési idejét tartalmazza, elérhetőségeit (e-mail, telefonszám, postacím) kapcsolattartási céllal megadhatja. Az adatkezelés alapja az Érintett hozzájárulása.

Beiratkozás:

Beiratkozás révén könyvtári tagság létesül, amely a regisztrációhoz kötött alapszolgáltatásokon túl a könyvtár egyéb szolgáltatásainak igénybe vételére is jogosít.

A könyvtárba beiratkozhat:

 • cselekvőképes, nagykorú magyar állampolgár,
 • 18 év alatti és más nem cselekvőképes személy a törvényes képviselőjének készfizető kezessége mellett,
 • tartózkodási vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár,
 • magyar igazolvánnyal vagy a magyar hozzátartozói igazolvánnyal rendelkező
 • külföldi állampolgár a magyar állampolgárokra vonatkozó általános feltételekkel,
 • más külföldi állampolgár magyar állampolgár készfizető kezessége mellett.

A személyes beiratkozás során a könyvtárhasználó adatait a könyvtár nyilvántartásba veszi. A beiratkozáskor a könyvtár névre szóló olvasójegyet állít ki, amely a kiállítás napjától 1 évig érvényes, és másra át nem ruházható. A beiratkozás díjtételeit a Szolgáltatásaink díjai menüpont tartalmazza részletesen. A tagság érvényesítése a Kölcsönzőpultnál történik, melyhez a szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, ennek hiányában útlevél, vagy jogosítvány, lakcímigazoló kártya, illetve a kedvezményre jogosító iratok. Az egységes olvasójegy érvényes a Központi könyvtár, a Tiszaszederkényi Fiókkönyvtár, a Tiszaparti Fiókkönyvtár és a Strandkönyvtár használatára.

A beiratkozással lehetőséget biztosítunk a könyvek mellett video és DVD filmek, CD-k, hangoskönyvek és folyóiratok kölcsönzésére is. Ezt a lehetőséget csak 18 éven felüli olvasóink vehetik igénybe!