AKADÁLYMENTESÍTETT INFORMÁCIÓK TISZAÚJVÁROS

Elérhetőség

Óvoda neve Tiszaújvárosi Napközi Otthonos Óvoda
Óvoda címe 3580 Tiszaújváros Pajtás köz 13.
Óvoda telefonszáma 06-(49) 341-080
faxszáma 06-(49) 341-080
email Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Óvodavezető
Micskiné Bodó Erzsébet
06-70-380-69-00
Általános óvodavezető-helyettes Krivda Jánosné
Óvodavezető-helyettes Dobos Endréné, Kalmár Zsoltné
Óvodatitkár Kőszeginé Lengyel Rita
Fazekas Tímea
Gazdasági ügyintéző Venczel Anikó
Erős Györgyi
Ügyviteli alkalmazott Turi Melinda
Gyógypedagógusok / Fejlesztőpedagógusok Tokaji Edit, Tóthné Firtkó Anita
Óvodapszichológus Palásti Réka

Óvodáink


Szederinda Óvoda

A Szederinda Óvoda barátságos épülete 1976 őszétől ad otthont a település gyermekeinek. Két jól felszerelt csoportunkban négy gyermekszerető óvodapedagógus dolgozik.
A nevelő munkát két szakképzett dajka néni és egy pedagógiai asszisztens segíti. Óvodánkban részben osztott csoportokban (kis-középső, nagy-középső) folyik a nevelő munka és a játékos tanulás.

Büszkeségünk az épület mögött elhelyezkedő, az utcától teljesen védett, esztétikus, gondozott udvarunk, melyen fából készült, biztonságos, korszerű
játékok biztosítják a sokoldalú mozgáslehetőséget gyermekeink számára.
Különálló tornacsarnok és két fejlesztő helyiség áll fejlesztőpedagógusunk és gyermekeink rendelkezésére.

Óvodánk egy tágas aulával is rendelkezik, mely megfelelő lehetőséget biztosít ünnepeink megrendezésére.
Arra törekszünk, hogy az ide járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes légkörben éljék meg mindennapjaikat, és jó szívvel tekintsenek vissza az óvodás éveikre.


NYITVA TARTÁS:
6.30-16.30 óráig


Állandó programok:

Kézműves foglalkozás
Vezeti: Bodnár Enikő
Időpontja: havonta 1 alkalommal

Református hittan
Vezeti: Varga Istvánné református lelkész
Időpontja: minden héten, kedden 15 órától

Moderntánc, balett
Vezeti: Eszlári Mirjam
Időpontja: minden héten, szerdán 15 órától

Játszóház
Vezeti: Oláh Dezsőné
Időpontja: ünnepekhez kötve


Óvodai csoportok:

MACI csoport:
Óvodapedagógusok: Oláh Dezsőné (Enikő néni)
Bodnár Enikő
Dajka: Tokajiné Petrovics Anett

PILLANGÓ csoport:
Óvodapedagógusok: Losonczi Benjáminné (Erzsike néni)
Havasi Ágnes (Ági néni)
Dajka: Kiss Ferencné (Szilvi néni)


Elérhetőségek:

Cím: 3580 Tiszaújváros, Dózsa György út 9.
Telefon: 06 (49) 548-329, 544-548
Szakmai koordinátor: Losonczi Benjáminné 06 (70) 450-8655

Pedagógiai munkát segítő személyek:
Pedagógiai asszisztens: Kapusné Tamás Zsuzsanna
Fejlesztő pedagógus: Dr. Juhosné Gere Szilvia


Bóbita Óvoda

Óvodánkat a Tiszaszederkényi Községi Tanács Végrehajtó Bizottsága alapította 1965–ben, 3. számú Napközi Otthonos Óvoda néven.

A Bóbita óvoda nevet 1998-ban vette föl. Intézményünk 200 gyermek befogadására alkalmas, 2 épületben 8 csoporttal működik.

A csoportok összetétele osztott, részben osztott és osztatlan. A csoportszobák esztétikusan berendezettek, eszköz ellátottságunk jó színvonalú.

A nevelő munkát jól képzett, tapasztalt óvodapedagógusok látják el. Munkájukat pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik. Óvónőink nevelő munkájukat a Pedagógiai Program alapján végzik, mely lehetőséget ad Waldorf jellegű és Freinet szellemiségű csoport működésére is.
Intézményünkben lehetőség nyílik délutáni foglalkozások keretében különböző képességfejlesztő programok szervezésére. Ilyen a tánc, zenei nevelés, kézműves tevékenységek, játékos angolnyelv.


NYITVA TARTÁS
5.00-17 óráig


Állandó programok:

Zeneóvoda
Vezeti: Papp Sándorné
Időpontja:szerdai napokon16.00-tól-16.45-ig
Helye: Margaréta csoport

Játszóház
Vezeti: Vámos Dénesné
Takács Istvánné
Időpontja:havonta 2 alkalommal
Helye: A és B épületben
Évszakhoz és a jeles napokhoz kapcsolódó eszközök készítése.


Alapítvány:

3. Napközi Otthonos Óvoda Gyermekeiért Alapítvány

3580 Tiszaújváros, Kazinczy út 1
Kuratórium elnöke: Bozsó Gyuláné, Káposzta Zoltánné
Adószám: 18414972-1-05
Számlaszám: 10102770-01190116-00000005

A Bóbita épület alapítványa 2014–ben 20 éves lesz. Megálmodója és létrehozója a nevelőtestület volt. Az elmúlt években a szülők és a támogatók által felajánlott 1%-os adóbevételéből és pályázati forrásból tartjuk fenn és működtetjük.
Célja:

 • a Napközi Otthonos Óvoda gyermekeinek segítése.
 • Az intézmény felszereltségének javítása, szakmai eszközök korszerűsítése bővítése.
 • Hatékony nevelési módszerek bevezetésének elősegítése és továbbfejlesztése.
 • Továbbképzések segítése.
 • Jóléti célú támogatások, tehetséges gyerekek gondozása.


Csoportjaink:

1.csoport

Óvodapedagógusok: Kovács Józsefné (Erika néni)
Zabos Gézáné (Erika néni)
Dajka: Hajdúné Hajdu Henrietta

2. csoport
Óvodapedagógusok: Káposzta Zoltánné (Éva néni)
Takács Zoltánné (Enikő néni)
Dajka: Bajzáthné Izsvák Ágnes

3. csoport
Óvodapedagógusok: Papp Sándorné (Marika néni)
Lévainé Toldi Edit
Dajka: Kertész Irma

4. csoport
Óvodapedagógusok: Tógyerné Révész Márta
Vámos Dénesné (Ilike néni)
Dajka: Katlan Zita

5. csoport
Óvodapedagógusok: Jóna Attiláné (Zsuzsa néni)
Molnár Olga
Dajka: Sípos Vincéné (Borika néni)

6. csoport
Óvodapedagógusok: Bártfai Andrásné (Zsuzsa néni)
Kovácsné Horváth Csilla
Dajka: Kiss Zoltánné (Lídia néni)

7. csoport
Óvodapedagógusok: Nagyné Pintér Edit
Pozsgai Tiborné (Zsuzsa néni)
Dajka: Csonkáné Papp Gabriella

8. csoport
Óvodapedagógusok: Krajnyák Lászlóné (Ildikó néni)
Dobos Endréné (Ilike néni)
Dajka: Tóth Zoltánné (Andi néni)


Elérhetőségek:

ím: 3580 Tiszaújváros, Kazinczy u.1.
Telefon: 06 (49) 341- 876
Óvodavezető-helyettes: Dobos Endréné 06 (49) 341-876 06 (70) 4508657

Pedagógiai munkát segítők:

Pedagógiai asszisztens: Bolgár Anikó, Dr. Juhosné Gere Szilvia
Fejlesztő pedagógus: Dr. Juhosné Gere Szilvia


Szivárvány Óvoda

A Szivárvány Óvoda 1979-től fogadja a város óvodásait.
A gyermekek ellátása 8 csoportban történik. A gyermekcsoportok osztott csoportok, kialakításuknál fontosnak tartjuk, hogy lehetőleg azonos életkorú gyermekek kerüljenek egy csoportba.

Gyermekeink számára biztosítjuk a nyugodt, családias, szeretetteljes, érzelmi biztonságot, állandó értékrendet nyújtó óvodai légkört.
Az óvodai élet megszervezésében törekszünk ara, hogy a gyermekek életét közös programok, élmények biztosításával tegyük tartalmassá, színessé.
Óvodapedagógusaink gyermekszeretettel, hivatástudattal végzik mindennapi feladataikat, törekedve az igényességre és a szakmai innovációra.
Szakképzett, munkájukat magas színvonalon ellátó dajkák segítik az óvónők munkáját. Szeretettel, nagy odafigyeléssel gondozzák, nevelik a rájuk bízott gyermekeket.

Udvarunk tágas, áttekinthető. A 8 csoport számára helyet biztosító elrendezéssel, folyamatosan felülvizsgált, a gyermekek életkorának megfelelő játékokkal felszerelve, lehetőséget teremt az udvari játékidő tartalmas eltöltésére.

Gyógypedagógus, fejlesztőpedagógus segíti a gyermekek differenciált fejlesztését.
Az óvoda pszichológusa épületünkben fogadja a hozzá fordulókat.
A gyermekek mentális képességének fejlesztése mellett nevelőmunkánk hatékonyságát fokozza a sófallal, tornaszerekkel gazdagon felszerelt tornaterem, biztosítva gyermekek mozgásigényének kielégítését, fizikai erőnlétük fejlesztését.

NYITVA TARTÁS
5.30-17 óráig


Állandó programok:

Játszóház
Középsős és nagycsoportos korú gyermekek számára szervezett délutáni, szabadidős tevékenység a szülők részvételével.
Időpontja: páros hét, csütörtökön délután 16-17 óráig

Tevékenységek:

Kézműves foglalkozás
Vezeti: Barna Ildikó
Bordásné Szabadkövi Andrea
Kaló Zsuzsanna
Kovácsné Üveges Zsuzsanna
Simon Imréné

Játékos gyermektorna
Vezeti: Botosné Simon Edit

Játékos angol nyelvoktatás
Vezeti: Zimmermanné Fekete Judit
Időpontja: Hétfő, délután 13.15-től 17 óráig két csoportban


Alapítvány:

Az alapítványunk neve: TISZA-SZIVÁRVÁNY" Alapítvány
Alapításának ideje: 1999. december 16.
Az alapítvány székhelye: 3580.Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Telefon/Fax: 06 (49) 341-080
Az alapítványkezelő szerve: 7 fős Kuratórium
Az alapítvány adószáma: 18433601-0-05
Az alapítvány számlaszáma: OTP BANK NYRT.: 11734114-20076094

Az alapítvány célja:

 • A Szivárvány Óvodába járó gyermekek személyiség-fejlődését elősegítő tevékenységek, programok támogatása.
 • Az óvoda- és a család együttműködését, kapcsolatát elősegítő programok, szabadidős tevékenységek támogatása.
 • Az egészséges életmódra nevelés hatékonyságának érdekében a feltételek folyamatos biztosítása.
 • Az óvodai élet hagyományos ünnepeinek színvonalas megrendezéséhez támogatás nyújtása.
 • A gyermekek fejlődését elősegítő szakmai rendezvényeken való részvétel támogatása.
 • Helyi nevelési programunkhoz kapcsolódó eszközök folyamatos fejlesztése, bővítése.

Az alapítvány jellege:
Az alapítvány nyitott, melyhez bármely természetes és jogi személy csatlakozhat, aki a megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és az alapító okirat rendelkezéseit elfogadja.

Kérjük a Kedves Szülőket, hogy adójuk 1%-ának felajánlásával támogassák alapítványunkat.


Óvodai csoportok:

PILLANGÓ csoport
Óvodapedagógusok:Krivda Jánosné (Ani néni)
Kovácsné Üveges Zsuzsanna
Török Tímea
Dajka: Kelemen Mihály Györgyné
(Rita néni)

NYUSZI csoport
Óvodapedagógusok: Mikola Ferencné (Ibolya néni)
Muhi Dánielné (Terike néni)
Dajka: Oroszné Szendrei Katalin

KISVIRÁG csoport
Óvodapedagógusok: Barna Ildikó
Váradi Zoltánné (Zsuzsa néni)
Dajka: Dubin Jánosné (Ica néni)

NAPOCSKA csoport
Óvodapedagógusok: Kaló Zsuzsanna
Zavarkóné Árvai Valéria
Dajka: Nagy Gyuláné (Melinda néni)

MICIMACKÓ csoport
Óvodapedagógusok: Csányi Mónika
Luczné Bodnár Edit
Dajka: Túri-Oláh Mónika

MACI soport
Óvodapedagógusok: Botosné Simon Edit
Szőcs Józsáné Tóth Katalin
Dajka: Török Sándorné (Jutka néni)

KATICA csoport
Óvodapedagógusok: Bordásné Szabadkövi Andrea
Erdélyi Mónika
Dajka: Víghné Katona Ildikó

SÜNI csoport
Óvodapedagógusok: Simon Imréné (Ildikó néni)
Bartus Zsuzsanna
Dajka: Szakácsi Istvánné (Éva néni)


Elérhetőségek:

Cím: 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13.
Telefon: 06 (49) 341-080
Fax: 06 (49) 341-080
Email: Ez az ímélcím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Szakmai koordinátor: Krivda Jánosné

Pedagógiai munkát segítő személyek:
Pedagógiai asszisztens: Ilyés Dóra
Fejlesztő pedagógus: Tóthné Firtkó Anita
Gyógypedagógus: Koscsóné Tokaji Edit


Tündérkert Óvoda

Intézményünk önkormányzati fenntartású, mely 1975-ben épült Tiszaújvárosban. Közlekedés szempontjából jól megközelíthető helyen- az autóbusz pályaudvar közelében-, az általános iskola és bölcsőde szomszédságában helyezkedik el.
Lakótelepi környezetben óvodánk „zöld sziget"–ként igyekszik megfelelő életteret kialakítani kis lakói számára. Az egész óvoda berendezésével és az udvar kialakításával is arra törekszünk, hogy esztétikus, változatos és mozgásra inspiráló körülményeket teremtsünk a gyermekeknek.
Csoportszobáink tágasak, világosak, a kreatív óvónőknek köszönhetően esztétikusak. Tárgyi felszereltsége gazdag, adottak a nyugodt játék feltételei, az érdeklődést felkeltő képességfejlesztő játékszerek.
Minden csoport külön udvarrésszel rendelkezik, melynek füvesített területei, napos és árnyékos részei, növényei valamint játékeszközei kitűnően szolgálják a gyermekek kellemes időtöltését és mozgásfejlődését. Udvarunk folyamatosan bővül az uniós szabványnak megfelelő játékeszközökkel is.
Hét csoportosóvodánk 200 gyermek befogadására alkalmas. A nevelőmunkát szakképzett óvodapedagógusok és fejlesztőpedagógusok látják el, a pedagógiai asszisztensek és a dajka nénik nevelést segítő tevékenységével kiegészítve.
Intézményünkben a gyermek-és ifjúságvédelmi felelős koordinálja a gyermekvédelmi feladatokat, melynek megvalósítása minden óvodapedagógus fontos feladata.

Az óvodánkban működik

normál
integráltan nevelő
Start (nagycsoportos korú, részképesség gyengeséggel bíró gyerekeket intenzív felzárkóztatásban részesítő, sajátos szervezésű) csoport.

Gyermekcsoportjaink osztott, részben osztott és vegyes szervezéssel működnek.
Minden évben, már hagyományteremtően megrendezzük a Tündérkerti vásárt. Ez a vásár egy játékos közösségi és sport napról szól, amelyen a gyerekek és a szülők közös programok, játékok keretében ismerkednek a testmozgás hasznosságával, és az egészséges életmóddal. Nem utolsósorban pedig, a gyermekek a szüleikkel tölthetnek egy vidám, tartalmas délutánt, amikor a szülők is gyerekekké válhatnak.

NYITVA TARTÁS
5.30-17 óráig


Állandó programok:

Kerekítő Baba-Mama foglalkozás 0-3 éves korig
Vezeti:.Páricsi Erzsébet
Időpontja:minden héten, csütörtökön 16.30-17.00óráig

Játékos angol nyelvoktatás
Vezeti: Zimmermanné Fekete Judit
Időpontja: Minden héten, szerdán 15.15-15.45-óráig

Hittan oktatás
Vezeti:Uzsoki Aranka
Időpontja: Minden hétfőn 14.45-től


Alapítvány:

Tiszaújvárosi Tündérkert Alapítvány

Székhelye: Tiszaújváros Alkotmány köz 1/A
Az alapítványt 2001.áprilisában alapította két óvónő, azóta magánalapítványként működik.

Alapító okiratában az alábbi célokat tűzte ki:

 • A differenciált képességfejlesztés feltételeinek javítása
 • Az óvoda-család kapcsolatának erősítése
 • Az egészséges életmód szokásrendszerének alakítása
 • Az óvoda felszereltségének javítása

Az alapítvány alapítása óta 4.230.745 Ft bevételre tett szert.

A bevétel forrásai:

 • Az adó 1%-a
 • Adományok, felajánlások
 • Elnyert pályázati összegek

A bevételeket:

 • rendezvényekre (család – óvoda kapcsolatának erősítése)
 • csoportok játék és bútorkészletének fejlesztésére
 • mozgásfejlesztő, képességfejlesztő eszközök beszerzésére
 • sófal beépítésére fordítottuk

Továbbra is köszönettel fogadjuk a felajánlásokat, melyeket az esztétikus óvodai környezet megteremtésére és a tartalmas óvodai élet megszervezésére fordítjuk.


Óvodai csoportok:

MARGARÉTA csoport
Óvodapedagógusok:Magyarné Tóth Anikó
Halász Zoltánné/Kati néni/
Dajka: Horváth Géza Józsefné /Valika néni/

SZÁZSZORSZÉP csoport
Óvodapedagógusok: Páricsi Erzsébet
Szombati Nóra
Dajka: Lukács Istvánné

KATICA csoport
Óvodapedagógusok:Bodri Sándorné
Krisztin Sándorné
Szántó Jánosné Rácz Rita
Dajka: Vaszil Béláné

PILLANGÓ csoport
Óvodapedagógusok:Oláh Lászlóné (Judit néni)
Tóthné Papp Julianna
Dajka: Bessenyei Jánosné (Aranka néni)

HARANGVIRÁG csoport
Óvodapedagógusok: Ábrók Andrea
Hellné Balogh Mária
Dajka: Orosz Mária

BÚZAVIRÁG csoport
Óvodapedagógusok:Bakos Judit
Tarné Balogh Mária
Dajka: Tirpák Tímea

NAPSUGÁR csoport
Óvodapedagógusok:Berencsiné Csősz Valéria
Gottfried Lászlóné
Dajka: Rózsahegyiné Szilágyi Mariann


Elérhetőségek:

Cím: 3580 Tiszaújváros, Alkotmány köz 1.
Telefon: 06 (49) 341-846, 06 (70) 450 8658
Általános óvodavezető-helyettes: Halász Zoltánné
Óvodatitkár: Szabó Nikoletta

Pedagógiai munkát segítő személyek:
Pedagógiai asszisztens: Bráz Zsuzsa
Fejlesztő pedagógus: Törökné Mihály Erzsébet
Gyógypedagógus: Koscsóné Tokaji Edit