AKADÁLYMENTESÍTETT INFORMÁCIÓK TISZAÚJVÁROS

Amatőr művészeti csoportok

 

Derkovits Fuvószenekar:

A zenekar 1973-ban alakult, de folyamatosan csak 1979-től működik. 1990 decemberétől megszakítás nélkül Arnóczky Zoltán a karnagy. A zenekar tagja a Magyar Fúvószenei és Majorette Szövetség fúvósszekciójának. Színes és sokoldalú repertoárjukban a klasszikusoktól az indulókon át a showbusinesig szinte minden zenei műfaj megtalálható. A zenekar létszáma 30 fő, mely saját nevelésű utánpótlással rendelkezik. Az ifjú növendékek folyamatosan épülnek a nagyzenekarba, a tagok közül többen elvégezték a zeneművészeti főiskolát, valamint jelenleg is a zeneművészeti szakközépiskola növendékei.

Évente 25 – 30 meghívásnak tesznek eleget az ország egész területén, különböző rendezvényeken, versenyeken, bemutatókon, szakmai és egyéb programokon. Állandó kísérői a Tiszaújvárosi Derkovits Majorette Csoportnak.

Nagy sikerrel szerepeltek: Olaszországban, Szlovákiában, Lengyelországban, Franciaországban. Számos elismerő oklevél tulajdonosai, Tiszaújváros közművelődéséért Évi Díj és Megyénk Kultúrájáért Díj kitüntetésben részesültek A MAFUSZ munkájukat arany szakmai minősítéssel jutalmazta.

Művészeti vezető: Arnóczky Zoltán karnagy, zenetanár

 

Derkovits Majorette Csoport

A csoport 1995-ben alakult, még az év augusztusában bemutatkozott a VIII. Tiszaújvárosi Nemzetközi Néptáncgálán. Azóta számos helyi és vidéki versenyen öregbítették a város hírnevét és bebizonyították létjogosultságukat az ország különböző majorette fesztiválján és rendezvényein.

Színvonalas munkájuknak köszönhetően hamar bekerültek az országos majorette vérkeringésbe, így 1996-ban már tagjai lehettek a Magyar Fúvószenei Szövetség majorette szekciójának. 1998-ra az egybotos koreográfiák mellé kétbotos és show-elemekkel dúsított táncok is készültek. A botforgatáson kívül zászlóforgatással is foglalkoznak, valamint műfajuktól eltérően jazz-táncokat mutatnak be.

Rendszeres résztvevői a nyíregyházi, parádi, debreceni és mezőkövesdi majorette fesztiváloknak, versenyeknek. Az úgynevezett katonás, feszes testtartású botforgató majorette jelleget követik, de műsorukat pom-pom táncok és egyéb koreográfiák is színesítik.

Évente 25-30 felkérésnek tesznek eleget az ország egész területén, valamint gyakran szerepelnek Ukrajnában, de léptek már fel Görögországban is. Számos szakmai és egyéb elismerésekkel rendelkeznek pl: ezüst-arany oklevelek, Amatőr Gálák 1. helyezés, látványos koreográfia díj, MAFUSZ által kapott arany szakmai minősítés.

A csoport összetétele változó, mivel az ifjúsági korosztály lányai folyamatosan épülnek be a felnőtt csoportba. Céljuk továbbra is az, hogy emeljék a tiszaújvárosi rendezvények és a csoport művészeti munkájának színvonalát.

Művészeti vezető és koreográfus: Bognár Imre okleveles majorette oktató.

 

Ifjúsági Majorette Csoport

A csoport 2004-ben alakult, akkor még, mint gyermek majorettek 3-4 évesen kezdtek ismerkedni a műfaj szépségeivel a korukhoz illő kereteken belül. Mára rendszeres fellépői városunk kulturális és szórakoztató rendezvényeinek. A játékos elemeket táncaikban egyre jobban felváltják a pom-pom és botforgató elemek. Saját önálló koreográfiákkal lépnek közönség elé. Nagy sikerrel szerepeltek a I. és II. Tiszalúci Mazsorett Fesztiválokon.

A Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség zsűrije előtt két ízben mutatkoztak be, ahol bronz oklevél elismerésben részesültek

Művészeti vezető és koreográfus: Bognár Imre okleveles majorette oktató.

 

Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör

A Guzsalyas Díszítőművészeti Szakkör 1976-ban alakult a Derkovits Művelődési Központ fenntartásában.

A csoport több mint 30 éve töretlen lendülettel munkálkodik tárgyi és szellemi kultúránk, hagyományaink, szokásaink felelevenítésén, megőrzésén és továbbadásán az utókor számára. A szakkör tagjainak mindennapjaiba szervesen beépült a népi hímzések készítése és a jeles napokhoz, ünnepekhez tartozó tevékenységek végzése. Mindemellett rendkívül fontosnak tartják azt, hogy ezeket a hagyományos kézműves technikákat, és igen gazdag szellemi értéket minél szélesebb körben megismertessék. Ezért tartanak már évek óta rendszeresen népi játszóházi foglalkozásokat kisiskolások részére. A szakkör tagjai körében a gyerekek szeretetteljes légkörben sajátíthatják el ezeket a lassan feledésbe merülő, számukra mégis igen érdekes, az újdonság erejével ható technikákat. Csoportosan és egyénileg készített alkotásaik több alkalommal díjazásban részesültek. Számos kiállítás rendezői és vendégei is. Tiszaújváros Közművelődéséért Évi Díj, valamint Megyénk Kultúrájáért kitüntetésben részesültek.

Szakkörvezető: Füredi Zsuzsanna népi játék és kismesterség oktató, mézeskalács készítő népi iparművész

 

Szederke Kézműves Szakkör - Ifjúsági csoport

1988-ban 12 fővel 7-10 éves diákokból alakult meg az ifjúsági csoport. Nyitottságuk és érdeklődésüknek megfelelően összeállított munkaterv alapján, heti egy alkalommal 2 órás foglalkozás keretében dolgoznak. Az év jeles napjaihoz, ünnepeihez kapcsolódó szokások és a hozzájuk kötődő tárgyak elkészítésének módjával ismerkednek meg. Természetes anyagok felhasználásával kiállításra alkalmas alkotások (hímzés, szövés, fonalas munkák, tojásfestés, mézeskalács díszítés, játékok stb.) készülnek.

A szakkörön tanultakat különböző rendezvényeken, játszóházakban (Tiszaújváros, Budapest, Miskolc stb.) mutatják be.

Szakkörvezető: Füredi Zsuzsanna népi játék és kismesterség oktató, mézeskalács készítő népi iparművész

 

Tiszavirág Foltvarrókör

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 1995-ben elsőként Tiszaújvárosban alakult foltvarró kör, mely a Tiszavirág nevet vette fel. A kezdeti létszám 14 fő volt. Céljuk a folton-folt technika elsajátítása és alkalmazása a mai viseletekben, és a városi lakáskultúrában.

Az akkori csoportvezető Szabados Lajosné, mint a Magyar Foltvarró Céh északkelet-magyarországi felelőse fogta össze a térség foltvarróit, szervezve az évente két alkalommal rendezett regionális találkozót. A Tiszavirág Foltvarrókör 1997-ben meghirdetője és lebonyolítója volt az első tematikus magyarországi foltvarró kiállításnak és pályázatnak, melynek azóta is folyamatosan szervezői és résztvevői. Kézimunkáikkal minden évben hozzájárulnak különböző jótékonysági tevékenységekhez. Jó kapcsolatot alakítottak ki a környező települések foltvarróival, folyamatosan szem előtt tartják és figyelemmel kísérik a foltvarrásban rejlő lehetőségeket, újításokat, a világ minden részén az e témához kapcsolódó eseményeket.

Alkotásaikat a hazai közönség mellett a strasbourgi Quilt Expo-n is nagy sikerrel mutatták be. A tiszaújvárosi Városi Kiállítóteremben rendszeresen mutatják be munkáikat különböző kiállítások keretein belül, valamint régiós és országos foltvarró kiállításokon is. A csoport Tiszaújváros Közművelődéséért Évi Díj kitűntetésben részesült.

Szakkörvezető: Mag Kálmánné

 

Kisbocskor Néptáncegyüttes

A Kisbocskor Néptáncegyüttes az 1983 – 2009. között működő nagy múltra visszatekintő Pántlika Néptáncegyüttes utánpótlás csoportjaként szerveződött újra 2008-ban. A csoportot a korábban „pántlikás", aranysarkantyús táncos Farkas László, valamint Farkasné Molnár Anna néptánc-pedagógusok, a Magyar Állami Népi Együttes tagjai a Népművészet Ifjú Mesterei irányítják. Az együttes tagjai 4 és 8 év közötti óvodások és kisiskolások, akik heti 2 x 45 percben ismerkednek meg népi játékainkkal, a magyar néptánc alapjaival. A táncos palánták játékos formában sajátítják el a tudnivalókat néphagyományainkról, táncainkról, népzenénkről, s megtapasztalják egy jó hangulatú táncos közösséghez való tartozás, a közös munka és a vidám együttlétek élményét.

Bemutatkoztak már a 2009. évi Majálison, a Mikulástól – Karácsonyig adventi rendezvénysorozat keretében, valamint rendszeres fellépői városunk kulturális és szórakoztató rendezvényeinek.

A művészeti vezetők célja egy biztos alapokra épülő, a hagyományos értékeket ismerő és tisztelő, sikeres ifjú táncos generáció nevelése.

Művészeti vezető: Farkas László és Farkasné Molnár Anna néptánc-pedagógusok

 

Tiszaszederkényi Bokréta Citerazenekar

A citerazenekar 1992-ben alakult, alapítói Kiss Sándor és Oláh Dezső az egykori Szederinda Népzenei Együttes tagjai. Céljuk a hagyományok ápolása, megőrzése, a közösség építése a népzene és a citera zene megszerettetése és tanítása a fiatalok számára. A csoport 1998. augusztus 20-tól viseli a Tiszaszederkényi Bokréta Citerazenekar nevet.

A helyi idősek klubjának tagjaiból alakult "Mezei Virág" népdalkör 1996-ban csatlakozott a citerazenekar munkájához. A két csoport együttműködése azóta is töretlen.

A helyi rendezvényekre mindig új, alkalomhoz illő dalcsokorral készülnek. Játszanak közismert népdalokat, valamint tájjellegű népdalcsokrokat is.

A csoport tagjai 1995-óta minden évben részt vesznek a kazincbarcikai „Citeraszó" találkozón, valamint rendszeresen szerepelnek az amatőr gálán, nemzeti ünnepeken, falunapokon, illetve a helyi környező települések rendezvényein. 2003-ban Erdélyben, 2005-ben Lengyelországban képviselték városunkat nagy sikerrel. Számos elismerő szakmai díjban részesültek, az országos KOTA minősítésen "arany" fokozat - kiválóan megfelelt minősítést szereztek

A zenekar vezetője: Oláh Dezső

 

Szederke Díszítőművészeti Szakkör

A Szederke Díszítőművészeti Szakkör 1995-ben alakult Tiszaújváros – Tiszaszederkény városrészében.

A szakkör tagjai elsősorban népi hímzéseket készítenek. Foglalkozásaik során megismerkednek egy-egy tájegység néprajzi értékeivel, elsajátítják a különböző öltéstechnikákat és mindezeket alkalmazva terítőket, falvédőket, párnákat hímeznek. Ezeket kiállítások alkalmával szívesen bemutatják az érdeklődők számára.

A csoport másik kedvelt tevékenysége a gyöngyfűzés. Nagy örömmel és lelkesedéssel sajátítják el az alap fűzéstechnikákat, amelyek segítségével újabb és újabb variációkat hoznak létre.

A szakköri foglalkozásokon felelevenítik a jeles napokhoz és ünnepekhez tartozó hagyományokat és tevékenységeket. Ilyen alkalom például a Márton-nap, a húsvét, amikor hímes tojás írása és festése, augusztusban arató koszorú fonása szerepel programjukban. Kiállítások, illetve játszóházak lebonyolításával igyekeznek szervesen bekapcsolódni Tiszaszederkény városrész kulturális életébe.

A szakkör rendszeresen részt vesz különböző szakmai előadásokon kirándulásokon, ahol kapcsolatokat építhetnek, hiszen személyesen is találkozhatnak egy adott hely tárgyalkotó népművészetével.

Szakkörvezető: Füredi Zsuzsanna népi játék és kismesterség oktató, mézeskalács készítő népi iparművész